ما قوی تر شدیم

دلیل شکست آمریکا از ملّت ایران در این چهل سال این است که آنها همه‌ی سلاحهای سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای را به کار بردند، امّا ما قوی تر شدیم.

 

آمریکا در یک نبرد چهل‌ساله دائم دارد از ملّت ایران ضربه میخورد و شکست میخورد. دلیل شکست آمریکا از ملّت ایران در این چهل سال این است که همه‌ی سلاحهایی را که آمریکایی‌ها میتوانستند علیه ایران به کار ببرند، به کار بردند -سلاح سیاسی، سلاح نظامی، سلاح امنیّتی، سلاح اقتصادی، سلاح فرهنگی، رسانه‌ها، تبلیغات- و هر کاری میتوانستند بکنند کردند؛ برای چه؟ برای اینکه در طول این چهل سال -از روز اوّل تا امروز- نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند؛ در طول این چهل سال نظام اسلامی ساقط که نشده، هزار برابر قوی‌تر هم شده؛ معنای شکست دشمن این است دیگر. چهل سال است که مردم ایران دارند آمریکا را شکست میدهند؛ ما قوی‌تر شده‌ایم، آمریکا ضعیف‌تر شده.

۱۳۹۸/۱۱/۲۹ – بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی

دیدگاه‌ خود را بنویسید