هم اندیشی ایجاد پیوند عاشورا و دفاع مقدس در محرم 96

به دلیل تقارن دهه اول محرم سال جاری با هفته دفاع مقدس به همت ستاد شبکه وارثون جلسه هم اندیشی ایجاد پیوند عاشورا و دفاع مقدس با حضور نخبگان حوزه تبلیغ و تنی چند از مسئولین مربوط با امور مبلغین روحانی در روز دوشنبه مورخه 1396/05/14 برگزار گردید.