عطر افشانی اربعین حسینی با یاد شهدا

  جامعه ملی وارثون در راستای گسترش و افزایش ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در اربعین 1402 قریب به 9 ویژه برنامه را طراحی و اجرا نمود. امسال و همزمان با اربعین حسینی، جامعه ملی وارثون برای هر چه معنادارتر کردن قدم های زائران پیاده حضرت اباعبدالله، توجهات آنان را به شهدای صدر اسلام تا …

عطر افشانی اربعین حسینی با یاد شهدا ادامه »