پنجمین اجلاس وارثون

12 ژانویه 2020

گزارش تصویری روز دوم پنجمین اجلاس سراسری فعالان مردمی جهاد و شهادت

گزارش تصویری روز دوم اجلاس پنجمین اجلاس سراسری فعالان مردمی جهاد و شهادت شبکه ملی وارثون