فانوس زائر

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات جغرافیایی

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات جغرافیایی با حضور کارشناسان در حوزه های: یادمان ها ، مجاورین ، شهر ها در مورخه پنج شنبه 1396/05/26 برگزار گردید.