ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون

11 دسامبر 2016

اولین جلسه شورای برنامه ریزی ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون

برگزاری اولین جلسه شواری برنامه ریزی ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون
29 دسامبر 2016

دومین جلسه شورای برنامه ریزی ستاد راهیان نور

دومین جلسه شورای برنامه ریزی ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون برگزاری گردید.
5 آگوست 2017

همایش اختتامیه ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون

همایش اختتامیه ستاد راهیان نور شبکه وارثون با حضور 20 مجموعه فعال مردمی در شهر مقدس قم برگزار گردید.
5 آگوست 2019

دومین گردهمایی فعالان یادواره‌ای سراسر کشور در کیاسر برگزار می‌شود

دومین گردهمایی فعالان یادواره‌ای سراسر کشور با موضوع نشست تحلیل و بررسی یادواره شهدای روستای کیاسر برگزار می‌شود.