در نشست تخصصی راویان کشور مطرح شد؛ انتقاد یکی از راویان از تحریف دفاع مقدس در فیلم‌ها و سریال‌ها

یکی از راویان دفاع مقدس در نشست تخصصی راویان کشور در پنجمین اجلاس سراسری فعالان مردمی جهاد و شهادت از تحریف دفاع مقدس در برخی فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی انتقاد کرد.

در نشست تخصصی راویان کشور مطرح شد؛ انتقاد یکی از راویان از تحریف دفاع مقدس در فیلم‌ها و سریال‌ها بیشتر بخوانید »