جلسه سوم کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی

سومین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در این حوزه در روز پنجشنبه مورخه 1396/05/26 برگزار گردید.

سومین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در این حوزه در روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ برگزار گردید.
در این جلسه کارشناسان با توجه به محتوای جلسات گذشته ایده هایی را ارائه نموده و به بحث و بررسی این ایده ها پرداختند.

حاظرین در جلسه:

  1. حجت الاسلام نادم کارشناس حوزه روایتگری
  2. حجت الاسلام پاشاپور کارشناس حوزه تبلیغ
  3. حجت الاسلام شفیعیان دبیر علمی جشنواره
  4. آقای امیری کارشناس حوزه هنر و رسانه و محافل شهدایی
  5. آقای کاظمی کارشناس حوزه محصولات فرهنگی
  6. آقای کهن کارشناس حوزه محصولات فرهنگی