اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات جغرافیایی

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات جغرافیایی با حضور کارشناسان در حوزه های: یادمان ها ، مجاورین ، شهر ها در مورخه پنج شنبه 1396/05/26 برگزار گردید.

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات جغرافیایی با حضور کارشناسان در حوزه های: یادمان ها ، مجاورین ، شهر ها در مورخه پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ برگزار گردید
دستور کار این جلسه دسته بندی فعالیت ها در موضوع خدمات جغرافیایی قرار داده شد.
حاضرین در جلسه:

  1. حجت الاسلام صبور کارشناس حوزه یادمان ها
  2. حجت الاسلام عیدی کارشناس حوزه مجاورین
  3. حجت الاسلام شفیعیان دبیر محتوایی جشنواره
  4. آقای مجتبی امیری کارشناس حوزه شهرها