تشکیل اتاق عملیات جهاد و شهادت در بنیاد خاتم الاوصیاء (ص)

گفتگو با دبیر اتاق عملیات جهاد و شهادت، جناب حجت الاسلام شفیعیان