جلسه دوم کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی

دومین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان این حوزه روز پنج شنبه مورخه 1396/05/12 برگزار گردید.

دومین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان این حوزه  روز پنج شنبه مورخه  ۱۳۹۶/۰۵/۱۲  در محل ساختمان خاتم برگزار گردید.
در این جلسه کاشناسان در هر حوزه به بررسی دسته بندی های انجام شده پرداختند و دسته بندی فعالیت های خدمات فرهنگی را تکمیل و نواقص موجود را رفع نمودند.

حاضرین جلسه:

  1. حجت الاسلام نادم کارشناس حوزه روایتگری
  2. حجت الاسلام پاشاپور کارشناس حوزه تبلیغ
  3. حجت الاسلام شفیعیان دبیر علمی جشنواره فانوس زائر
  4. آقای کاظمی کارشناس حوزه محصولات
  5. آقای امیری کارشناس حوزه هنر و رسانه و محافل شهدایی