اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی

اولین جلسه کارشناسی در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در حوزه های: محصولات، روایتگری، تبلیغ، هنر و رسانه و محافل شهدایی روز دوشنبه مورخه 1396/05/09 برگزار گردید.

اولین جلسه کارشناسی در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در حوزه های: محصولات، روایتگری، تبلیغ، هنر و رسانه و محافل شهدایی روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ برگزار گردید.
دستور کار این جلسه دسته بندی فعالیت های راهیان نور در زمینه خدمات فرهنگی جهت ایده پردازی و بررسی ایده ها قرار داده شد.
کارشناسان در این مرحله بعد از انجام دسته بندی ها، اقدام به برگزاری جلسات ایده پردازی  نموده و پس بعد از برگزاری این جلسات با جمع بندی کلی ایده ها اقدام به داوری جشنواره در موضوع خدمات فرهنگی می نمایند.

حاضرین جلسه:

  1. حجت الاسلام نادم کارشناس حوزه روایتگری
  2. حجت الاسلام پاشاپور کارشناس حوزه تبلیغ
  3. حجت الاسلام شفیعیان دبیر علمی جشنوار فانوس زائر
  4. آقای کهن کارشناس حوزه محصولات
  5. آقای امیری کارشناس حوزه هنر و رسانه و محافل شهدایی