آغاز جلسات ایده پردازی و کارشناسی جشنواره فانوس زائر

جلسات ایده پردازی و کارشناسی جشنواره فانوس زائر آغاز گردید.

جشنواره فانوس زائر که با هدف جمع آوری ایده ها و ابتکارات در حوزه راهیان نور کار خود را در راهیان نور ۹۵-۹۶ آغاز کرده بود، با توجه به پایان زمان فراخوان عمومی به مرحله برگزاری جلسات تخصصی ایده پردازی و کارشناسی ایده ها رسید.
به گفته دبیر اجرایی جشنواره فانوس زائر: دبیرخانه جشنواره فانوس با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری این جشنواره پس از پایان دوره فراخوان عمومی که در ایام راهیان جنوب اتفاق افتاد اقدام به تشکیل گروه های کارشناسی در حوزه های مختلف پیش بینی شده در جشنواره نمود .
هدف از تشکیل این گروه ها و تشکیل جلسات ابتدا برگزار جلسات ایده پردازی مرتبط با حوزه های مربوطه و در پایان کارشناسی و داوری کلیه ایده های جمع آوری شده می باشد.
به گفته دبیر اجرایی جشنواره جلسات کارشناسی در سه گروه خدمات فرهنگی . خدمات اردویی . خدمات جرافیایی با توجه به کلیه فعالیت های اجرایی در عملیات راهیان نور دسته بندی شده و برگزار می گردد.
پیش بینی می شود این جلسات تا پایان مرداد ماه ادامه داشته و کار کارشناسی و داوری در اواخر مرداد ماه پایان پذیرد