دومین جلسه شورای برنامه ریزی ستاد راهیان نور

دومین جلسه شورای برنامه ریزی ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون برگزاری گردید.

دومین جلسه شواری برنامه ریزی ستاد راهیان نور شبکه وارثون به هدف برنامه ریزی جهت بهره مندی حداکثری از ظرفیت های مردمی راهیان نور ۹۶ ر روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ در محل ساختمان خاتم قم برگزاری گردید.

موضوع جلسه:
۱) اعلام تاریخ جلسه با حجت الاسلام تویسرکانی
۲) تعیین مؤسسات مدعو برای حضور در گردهمایی
۳) تعیین مؤسسات برتر و فعال جهت ارایه گزارش

حاضرین جلسه ؛
۱- حجت الاسلام جوشقانیان دبیر شبکه ملی وارثون
۲- جناب آقای کهن جانشین شبکه ملی وارثون
۳- حجت الاسلام آبیار دبیر ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون
۴- حجت الاسلام استقامت عضو شورای تشکل فراگیر تبلیغ و فعال راهیان نور
۵- حجت الاسلام امیری مسئول گروه یادواره ها
۶- حجت الاسلام صبور مسئول یادمان فکه و فعال راهیان نور
۷- جناب آقای کاظمی مسئول مؤسسه فرهنگی مطاف عشق
۸- حجت الاسلام آقامیری مسئول گروه راویان