اولین جلسه شورای برنامه ریزی ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون

برگزاری اولین جلسه شواری برنامه ریزی ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون

اولین جلسه شواری برنامه ریزی ستاد راهیان نور شبکه وارثون به هدف برنامه ریزی جهت بهره مندی حداکثری از ظرفیت های مردمی راهیان نور ۹۶ ر روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ در محل ساختمان خاتم قم برگزاری گردید.

موضوع جلسه:
۱) معرفی حجت الاسلام آبیار به عنوان دبیر ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون
۲) تبیین اهداف و سیاستهای ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون برای اعضای جلسه

حاضرین جلسه:
۱- حجت الاسلام جوشقانیان دبیر شبکه ملی وارثون
۲- آقای کهن جانشین شبکه ملی وارثون
۳- حجت الاسلام شفیعیان مسئول طرح و برنامه شبکه ملی وارثون
۴- حجت الاسلام آبیار دبیر ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون
۵- حجت الاسلام استقامت عضو شورای تشکل فراگیر تبلیغ و فعال راهیان نور
۶- آقای امیری مسئول گروه یادواره ها
۷- حجت الاسلام موسوی مسئول گروه کودک و نوجوان
۸- حجت الاسلام صبور مسئول یادمان فکه و فعال راهیان نور
۹- آقای باقرزاده نماینده مؤسسه فرهنگی مطاف عشق