گزارش تصویری روز دوم پنجمین اجلاس سراسری فعالان مردمی جهاد و شهادت

گزارش تصویری روز دوم اجلاس
پنجمین اجلاس سراسری فعالان مردمی جهاد و شهادت
شبکه ملی وارثون