گزارش تصویری روز اول پنجمین اجلاس سراسری فعالان مردمی جهاد و شهادت

سخنرانی سرلشکر رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

گزارش تصویری روز اول اجلاس
پنجمین اجلاس سراسری فعالان مردمی جهاد و شهادت
شبکه ملی وارثون