دم مسیحایی شهدا، بر آسمان قدس شریف

دیشب غزه آرام ترین شب خود را پس از آغاز تهاجم رژیم صهیونیستی پشت سر گذاشت

 

 

نسأل الله منازل الشهدا