سرانجام، وعده الهی، وعده صادق شد

نیمه شبی که در آن، عملیات «وعده صادق»، با رمز «یا رسول الله»، ذوالفقار علی شد و بر فرق شیطان اکبر و ایادی منطقه ای آن فرود آمد.

 

شب گذشته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در راستای تنبیه رژیم غاصب صهیونیستی و هشدار به همراهان و حامیان غربی وی، در حمله ای همه جانبه با پهپادها، موشک های کروز و موشک های بالستیک سرزمین های اشغالی را در هم کوبید.

این اقدام شجاع و پر از جسارت جمهوری اسلامی ایران در حمله به نماد دنیای غرب و تمامیت آن در منطقه، که خود را حامی و پشتیبان آن می داند، فراتر از آن است که ما آن را اقدامی صرفا نظامی یا بشری بدانیم. بلکه بدون شک این اقدام مصداق آیه شریفه، « و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی » ، و بسیار بزرگ تر از عملیات فتح خرمشهر و فاو و عبور از خاکریزهای شلمچه است.

دیوارهای تمدن غرب با فرو ریختن دیوارهای بتنی و محافظ غزه، در طوفان الاقصی، شکافی عمیق برداشت. اما با این ضربه ایران فرو ریخت.

نزاع تمدنی شرق و غرب وارد مرحله جدیدی شده است که پیروز این مرحله قطعا اندیشه مقاومت و مبارزه با ظلم در جهان خواهد بود، ان شاءالله