گردشگری مقاومت، هویت ممتاز گردشگری ایران

 

ایران اسلامی به لحاظ برخورداری از جاذبه های متعدد فرهنگی، شخصیتی و به لحاظ برخورداری از جاذبه های طبیعی که همواره مورد طمع کشورهای استعماری بود، امروز نمادی از گردشگری مقاومت است.

حجت الاسلام شفیعیان، در پنجمین نشست تخصصی گردشگری مقاومت در مشهد مقدس، ضمن اشاره به ضرورت توجه به مفهوم مقاومت، خواستار توجه به گستردگی مفهوم آن شد.

ایشان با اشاره به وجود اماکن و ابنیه متعدد در کشور، عمده آنها را دارای وصف مقاومت و مرتبط با آن دانست. وی با اشاره به منطقه نمونه گردشگری کاشان و حمام فین در آن، امیر کبیر را مظهر مقاومت و مبارزه با استعمار نوین در آن زمان دانست، لذا مقاومت اقتصادی، مقاومت علمی، مقاومت سیاسی و مقاومت فرهنگی را بخش هایی از درس ها و عبرت های تاریخی مقاومت، برخواسته از این مکان گردشگری نامید.

دبیر جامعه وارثون توجه به جامعه هدف را دیگر مساله مهم ضروری دانست و اشاره کرد، اگر هدف ارتقاء بینش و دانش های گردشگر باشد، باید در محتوا و روش ارتباط و ارائه به گردشگر توجه شود. اگر هدف ارتقاء ابنیه و گویا سازی اماکن گردشگری است، باید بر تولید گویه های بصری مناسب تاکید شود، و اگر هدف ارتقاء عوامل گردشگری و مدیران و لیدرها هستند، باید مراحل آموزش و توانمند سازی برای آنان مورد توجه قرار گیرد.

پنجمین نشست فعالان گردشگری مقاومت، با حضور دکتر شالبافیان، معاون محترم وزیر میراث  و گردشگری، معاونین شهرداری های برخی کلان شهرها، رایزنان فرهنگی ایران در برخی کشورها، مدیران کل میراث و گردشگری استان ها و فعالان مردمی، با میزبانی مشهد مقدس در ۹ و ۱۰ آذر ماه برگزار گردید.