روایت پیشرفت در مسیر امتداد

دبیر جامعه فعالان وارثون و جانشین این جامعه در ماه ی که گذشت، مهمان استان های متعدد بودند.

 

به گزارش روابط عمومی وارثون، استان های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی و سمنان، به ترتیب میزبان مسئولان شبکه وارثون بودند.

در این دیدارها که در ابتدا با دبیر جبهه فرهنگی و اجتماعی استان برگزار می شد، مسیر همکاری های دو طرف مورد بررسی قرار می گرفت و در ادامه ضمن امضاء تفاهم نامه همکاری میان استان و جامعه فعالان وارثون، حکم رابط محترم استان نیز به ایشان تقدیم می گردید.

در ادامه و پس از دیدار با رابط وارثون در استان، به فراخور هماهنگی های به عمل آمده، از برادران و خواهران حاضر در دوره روایت پیشرفت دعوت و جلسه مستقلی با آنها برگزار گردید.

در این دیدارها ضمن ارزیابی دوره های برگزار شده و شنیدن نظرات راویان گرامی، چگونگی استمرار و گسترش آموزش روایت پیشرفت در استان بررسی شده و برخی از استان ها برای برگزاری این دوره ها در استان اعلام آمادگی کردند.

جامعه فعلان وارثون در رویکرد جدید خود، بر تقویت حضور و اجرای برنامه های متعدد در استان ها تاکید ویژه دارد تا علی رغم شناسایی و فعال سازی ظرفیت های هر استان، زمینه لازم برای پیگیری امر امام خامنه ای حفظه الله مبنی بر ایجاد حرکت عمومی را با استفاده از حلقه های میانی، محقق سازد.