استان فارس می تواند مبدأ تحول در ترویج باشد

توجه و استفاده از ظرفیت های نهفته و کمتر توجه شده در استان فارس، می تواند نقطه رشد و بالندگی در ترویج فرهنگ جهاد و شهادت باشد.

 

حجت الاسلام شفیعیان ضمن اشاره به این نکته افزود؛ برخی استان ها به جهت نقش آفرینی وسیع و گسترده در سال های دفاع مقدس و برخورداری از سازمان رزم وسیع تر و گسترده تر در سال های جنگ، از ظرفیت های بیشتری برخوردار هستند. وی افزود علاوه بر این ویژگی، برخورداری از اقلیم ها و اقوام مختلف در استان فارس که ریشه در وسعت و پهناوری این استان دارد نیز بر ویژگی های این استان افزوده است.

دبیر جامعه وارثون که برای دیدار با برخی مسئولین و جبهه فرهنگی اجتماعی استان فارس به آن سفر کرده است افزود: امیدواریم با حضور بیشتر و موثرتر در استان فارس و تلاش برای سازماندهی و همگرایی هر چه بهتر فعالان، آنان را در جهت ایجاد حرکت عمومی در استان و به کارگیری ایمان مردمان این سرزمین در عمل صالح به کار بگیریم.

به گزارش روابط عمومی وارثون، دبیر جامعه ملی وارثون برای بررسی روند برگزاری گردهمایی فعالان استان در جمعه ۱۲ آبان ماه ذیل ششمین اجلاس سراسری وارثون، و دیدار با برخی مسئولین و همچنین دیدار با برخی فعالان در شیراز و جهرم به مدت ۲ روز در تاریخ ۴ و ۵ آبان، به این استان سفر کرده است.