آغاز فرآیند توانمندسازی راویان دفاع مقدس در روایت پیشرفت

حجت الاسلام شفیعیان از آغاز فرآیند توانمندسازی راویان دفاع مقدس در روایت پیشرفت سخن گفت.

 

دبیر جامعه فعالان مردمی جهاد و شهادت وارثون در این باره گفت؛ همواره ماموریت ها و اقدامات جامعه فعالان وارثون بر اساس هدایت ها و با توجه به فرمایشات و منویات حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعیین می شود. لذا بر اساس امر صریح معظم له در خصوص وجوب قطعی و فوری جهاد تبیین، این امر مورد تاکید ویژه این جامعه قرار گرفت.

همچنین تاکید معظم له بر عنصر روایت در این جهاد مبارک نشان دهنده اهمیت و ویژگی عنصر راوی در این جهاد است. لذا راویان دفاع مقدس که از خانواده بزرگ فعالان مردمی جهاد و شهادت به حساب آمده و از مخاطب بسیار برخوردار هستند، خود را مخاطب صریح و مستقیم امر رهبری یافته و به لحاظ تخصص و سوابق فعالیت در عرصه دفاع مقدس خود را کارآمد و توانمند می دانند. از این رو توانمندسازی این راویان عزیز به آگاهی های علمی و عینی از دست آوردهای مختلف ایران اسلامی برای تبیین کارنامه دوران های گذشته ایران در تاریخ و سپس دوران انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

ایشان ضمن تاکید بر نقش واقعی و اساسی دفاع مقدس در پیشرفت های ایران، راویان دفاع مقدس را مستعد ترین افراد برای روایت گری پیشرفت دانستند و افزودند؛ قشر نوجوان و جوان ایرانی که انس با شهدا یکی از مهم ترین ظرفیت های فرهنگی در او به حساب می آید همواره با اعتماد به راوی دفاع مقدس و سیره شهدا، روایت او را روایتی صادقانه و معنوی می داند، لذا معرفی ایران اسلامی و پیشرفت های آن از زبان راویان دفاع مقدس، و همرزمان شهدا گرانقدر بیش از سایرین در وجود او اثر خواهد گذاشت.

حجت الاسلام شفیعیان ضمن اعلان خبر تشکیل «قرارگاه مردمی روایت پیشرفت و امید آفرینی»، از آغاز دوره روایت پیشرفت ویژه برادران سخن گفته و در ادامه برگزاری این دور را برای خواهران نوید دادند.