ستاد مردمی تکریم شهدای مدافع حرم

12 سپتامبر 2016

راه اندازی دبیرخانه ستاد مردمی تکریم شهدای مدافع حرم

دبیرخانه ستاد مردمی تکریم شهدای مدافع حرم، در قم راه ­اندازی شد.