ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون

۲۱ آذر ۱۳۹۵

اولین جلسه شورای برنامه ریزی ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون

برگزاری اولین جلسه شواری برنامه ریزی ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون
۹ دی ۱۳۹۵

دومین جلسه شورای برنامه ریزی ستاد راهیان نور

دومین جلسه شورای برنامه ریزی ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون برگزاری گردید.
۱۴ مرداد ۱۳۹۶

همایش اختتامیه ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون

همایش اختتامیه ستاد راهیان نور شبکه وارثون با حضور 20 مجموعه فعال مردمی در شهر مقدس قم برگزار گردید.
۱۴ مرداد ۱۳۹۸

دومین گردهمایی فعالان یادواره‌ای سراسر کشور در کیاسر برگزار می‌شود

دومین گردهمایی فعالان یادواره‌ای سراسر کشور با موضوع نشست تحلیل و بررسی یادواره شهدای روستای کیاسر برگزار می‌شود.