اخبار

۱۵ مرداد ۱۳۹۶

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی

اولین جلسه کارشناسی در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در حوزه های: محصولات، روایتگری، تبلیغ، هنر و رسانه و محافل شهدایی روز دوشنبه مورخه 1396/05/09 برگزار گردید.
۱۶ مرداد ۱۳۹۶

جلسه دوم کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی

دومین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان این حوزه روز پنج شنبه مورخه 1396/05/12 برگزار گردید.
۱۶ مرداد ۱۳۹۶

هم اندیشی ایجاد پیوند عاشورا و دفاع مقدس در محرم ۹۶

به دلیل تقارن دهه اول محرم سال جاری با هفته دفاع مقدس به همت ستاد شبکه وارثون جلسه هم اندیشی ایجاد پیوند عاشورا و دفاع مقدس با حضور نخبگان حوزه تبلیغ و تنی چند از مسئولین مربوط با امور مبلغین روحانی در روز دوشنبه مورخه 1396/05/14 برگزار گردید.
۲۶ مرداد ۱۳۹۶

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات جغرافیایی

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات جغرافیایی با حضور کارشناسان در حوزه های: یادمان ها ، مجاورین ، شهر ها در مورخه پنج شنبه 1396/05/26 برگزار گردید.
۲۶ مرداد ۱۳۹۶

جلسه سوم کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی

سومین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در این حوزه در روز پنجشنبه مورخه 1396/05/26 برگزار گردید.
۳۱ مرداد ۱۳۹۶

چهارمین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی

چهارمین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در این حوزه در روز 2 شنیه مورخه 1396/05/30 برگزار گردید.
۸ شهریور ۱۳۹۶

گردهمایی بزرگ مبلغین جهاد و شهادت برگزار می گردد…

در آستانه ورود به ماه محرم و هفته دقاع مقدس گردهمایی بزرگ مبلغین جهاد و شهادت برگزار می گردد.
۱۶ شهریور ۱۳۹۶

آخرین جلسه بررسی ایده های خدمات فرهنگی جشنواره فانوس زائر

آخرین جلسه بررسی ایده های گروه خدمات فرهنگی جشنواره فانوس زائر در مورخه دوشنبه 1396/6/13 با حضور کارشناسان این حوزه برگزار گردید.
۲۰ شهریور ۱۳۹۶

از کربلای حسینی تا کربلای خمینی

سخنرانی حجت الاسلام جوشقانیان با موضوع از کربلای حسینی تا کربلای خمینی
۲۱ شهریور ۱۳۹۶

همایش کربلا و جبهه ها

همایش بزرگ مبلغین در آستانه محرم با عنوان کربلا و جبهه ها
۲۱ شهریور ۱۳۹۶

انتشار کتاب از قتلگاه کربلا تا قتلگاه جبهه ها

کتاب ده مجلس محرم (از قتلگاه کربلا تا قتلگاه جبهه ها) منتشر گردید.
۲۷ شهریور ۱۳۹۶

همایش کربلا و جبهه ها برگزار گردید

همایش بزرگ مبلغین با عنوان کربلا و جبهه ها برگزار شد.